TEHNIČKA REVIZIJA (DUE DILIGENCE)

U OIE (obnvoljivi izvori energije) projektima, due diligence znači reviziju pojedinačnih projekata, projektnih portfelja ili čitavih kompanija. Posebna tehnička ispitivanja, kao što je procena modela turbine, takođe mogu biti deo. Dužna pažnja se obično zahteva u kontekstu transakcija ili finansiranja projekata. Suštinski element je procena usaglašenosti, u smislu tehničkih, regulatornih i finansijskih zahteva, kao i procena rizika. Identifikuju se tehnički rizici, analiziraju se povezane ekonomske posledice i daju predlozi za ublažavanje.

PROJEKTI U FAZI PLANIRANJA

Za potencijalne investitore ili tokom finansiranja projekata (Zajmodavčev tehnički savetnik), RE-POWER Project može da izvrši sveobuhvatnu detaljnu analizu vašeg projekta.

Posebno se fokusiramo na aspekte kao što su tehnička ili ekonomska izvodljivost projekta, pitanja dozvola i faza razvoja (spremnost za izgradnju, itd.). Koristite iskustvo i veliko znanje naših stručnjaka.

Sledeća osnovna područja obično se pokrivaju tokom dubinske analize:

 1. Pregled planova/projekata i odobrenja gde će se proveravati: usklađenost planskih i projektno-tehničkih dokumenata, zahteva za dozvolom kao i operativna ograničenja.
 2. Pregled procena energetskog prinosa gde će se proveravati: usaglašenost sa trenutnim standardima i pravilnicima, tehnički gubici i neizvesnosti u proizvodnji.
 3. Pregled projektnih ugovora gde će se proveravati: Ugovori o isporuci turbina (TSA), ugovori o radu i održavanju (O&M), EPC ugovori o izgradnji, BoP ugovori i ugovori o odobrenju za priključenje na mrežu.
 4. Pregled tehnologije gde će se proveravati: raspored proizvodnih objekata unutar elektrane, pogodnost lokacije, izabrani tip elektrane i proizvođač,  priključak na mrežu, izgradnja građevinskih objekata itd.
 5. Pregled dinamike izgradnje gde će se proveravati: ključni prekretnice projekta (dozvola, instalacija, puštanje u rad, itd.)

PROJEKTI U FAZI IZGRADNJE

RE-POWER Project može podržati investitora tokom faze izgradnje projekta. Konkretni zahtevi za ovo (zajmodavac/investitorski nadzor) unapred se dogovaraju za svaki slučaj posebno. Zadaci uključuju, ali nisu ograničeni na:

 • Redovni obilazak gradilišta
 • Provera usaglašenosti sa projektnim specifikacijama/uslovima finansiranja
 • Inspekcija proizvodnje i isporuke komponenata
 • Kontrola pridržavanja rasporeda
 • Praćenje troškova
 • Dokumentacija o napretku izgradnje (redovno izveštavanje)
 • Tehnički pregledi

Forma za kontakt

Potrebna Vam je tehnička revizija (due diligence) projekta?

Za bilo kakav zahtev, pitanje ili ponudu
popunite formu ispod.