ANALIZA I PROCENA PRIMARNIH IZVORA ENERGIJE

Obnovljivi izvori energije (OIE) nastavljaju da rastu i dobijaju sve veću važnost u savremenoj električnoj energiji. Glavni pokretač ovog rasta bio je zasnovan na subvencijama, obično "feed-in" tarifama koje imaju za cilj smanjenje zagađenja vazduha zamenom fosilnih izvora energije čistim i sigurnim OIE. Unutar različitih vrsta OIE, vetar i solarni fotonaponski sistemi (PV) su najperspektivnije tehnologije za zajedničku proizvodnju velikog dela obnovljive električne energije potrebne za postizanje ambicioznih ciljeva EU do 2030. godine.

Osnovni parametar zdrave prognoze profitabilnosti za potencijalnu lokaciju projekta je precizno poznavanje uslova resursa (vetra i, prema tome, sunčevog zračenja).

Radimo na tome da identifikujemo optimalne lokacije za merenje resursa, odaberemo odgovarajuće senzore i opremu u skladu sa odgovarajućim zahtevima i međunarodnim standardima i smernicama, i nadgledamo merenje od instalacije do završetka merne kampanje.

Precizna procena resursa široko promenljivog resursa je najkritičnija karakteristika za uspešan izbor lokacije buduće elektrane.

Dugogodišnje iskustvo u organizovanju, primeni i proceni omogućava nam tačno određivanje energetskog potencijala specifičnog za datu lokaciju.

ATLAS VETROVA

Dugoročnim podacima o površinskom vetru se pristupa iz međunarodnih izvora za tačku mreže koja je najbliža lokaciji. Podaci iz retrospektivne analize moderne ere za istraživanje i primenu (MERRA) koje koristimo za proračune. Skup podataka obezbeđuje Nacionalna uprava za vazduhoplovstvo i svemir (NASA) i pokriva od  1979. godine nadalje, tokom koje je daljinsko očitavanje bilo dominantno pri prikupljanju podataka o atmosferi. Razvoj MERRA-e bio je usmeren na poboljšanje modeliranja vodenog ciklusa.

MERRA podaci su potvrđeni na različite načine, na primer upoređivanjem sa izmerenim brzinama vetra i temperaturnim profilima. Profili temperature se dobro slažu, dok se profili vetra značajno razlikuju. Takođe se pokazuje da podaci MERRA nisu interno konzistentni u planinskom lancu, što uzrokuje veliku nesigurnost.

Nedavna atmosferska ponovna analiza MERRA-2 pruža globalne, jednosatne procene stanja površine kopna za 1980. godinu, koje se prikazuju u oko 50 km prostorne rezolucije. MERRA-2 zamenjuje proizvod podataka MERRA, koji je prvi put objavljen 2010. godine. Zbog korekcija padavina i zbog poboljšanja u modelu površine kopna, veština procene hidrologije površine MERRA-2 (nasuprot nezavisnim podacima) je generalno ( ali ne uvek) veći od onog koji procenjuje MERRA.

IZVORI PODATAKA O SOLARNOM ZRAČENJU

Solarno zračenje koje dospeva na vrh atmosfere u okomitoj ravni na zrake, poznato kao solarna konstanta, ima prosečnu vrednost od 1361-1362 W/m2 koja donekle varira u zavisnosti od položaja Zemlje u njenoj eliptičnoj orbiti.

Kako sunčevo zračenje prolazi kroz atmosferu, trpi različite procese apsorpcije, disperzije ili rasipanja koji rezultiraju primanjem nižih nivoa sunčevog zračenja na površini Zemlje. To je zbog komponenata atmosfere, kao što su ozon ili CO2, i čvrstih i tečnih čestica u suspenziji poput aerosola ili vodene pare. Međutim, glavni izvor slabljenja je oblačnost. Ne samo da se vrednost širokopojasne mreže razlikuje, već i ovi procesi apsorpcije i slabljenja različito utiču na talasne dužine sunčevog zračenja, pa se spektralna raspodela sunčevog zračenja na nivou tla razlikuje od vanzemaljske.
Sunčevo zračenje primljeno na nivou zemlje, poznato kao globalno zračenje, zbir je tri komponente. Prvi, nazvan snopom ili direktnim zračenjem, predstavlja udeo sunčevog zračenja koji dospeva do tla, a da ga atmosfera ne umanjuje i može se modelirati kao da dolazi direktno sa solarnog diska. Drugi deo ili difuzno je sunčevo zračenje koje dospe u zemlju nakon što se odbije ili rasprši u atmosferi i smatra se da dolazi sa kupole celog neba. Treća komponenta, koja se ne uzima uvek u obzir, je odbijeno zračenje od površine zemlje ili obližnjih prepreka. Snopna komponenta je dostupna samo kada solarni disk nisu blokirani oblacima, dok je difuzna komponenta uvek dostupna, jer je jedino zračenje dostupno kad god oblaci blokiraju solarni disk.
Solarno zračenje pod vedrim nebom (bez oblaka) i čista i suva atmosfera veoma su važan parametar, jer pruža informacije o maksimalnom zračenju dostupnom na bilo kojoj lokaciji. Ova vrednost se obično modelira i koristi se kao ulazni podatak za druge modele koji se primenjuju za procenu sunčevog zračenja u normalnim atmosferskim uslovima.

Govorimo o sunčevom zračenju i koristimo ga na generički način, ali koristimo i druge izraze koje treba objasniti. Treba razjasniti koncepte poput zračenja i zračenja. Zračenje je sunčeva energija koja pada na površinu po jedinici površine i jedinici vremena. Stoga se izražava u W/m2. Dok je ozračivanje količina primljene solarne energije po jedinici površine tokom određenog vremenskog perioda, dakle energija i izražava se u Wh/m2.

Forma za kontakt

Potrebna Vam je procena primarnih izvora energije?

Za bilo kakav zahtev, pitanje ili ponudu
popunite formu ispod.