ANALIZA LOKACIJE

Procena primarnog izvora energije je jednostavno polazna tačka za identifikaciju potencijalnih lokacija za projekte (vetroelektrana ili solarna elektrana). Proces odabira lokacije uključuje i druge važne aspekte koje će RE-POWER Project pravilno istražiti na početku razvoja projekta.

Ključne teme koje treba jasno proveriti i istražiti su:

1

Teren

Karakteristike terena koje utiču na protok vetra u blizini tla predstavljaju geometrija površine terena (kota, nagib itd.), Površinske karakteristike terena (dužina hrapavosti) i prisustvo obližnjih prepreka (objekti, šuma, itd.).
2

Zaštićena područja

Određena i zaštićena područja kao što su nacionalni parkovi, područja izuzetne prirodne lepote, zaštićena područja, lokaliteti svetske baštine, registrovana istorijska nalazišta, arheološka nalazišta itd. nisu pogodna za bilo koji razvoj projekta. To nije apsolutno pravilo, ali ovakve lokacije često imaju veću osetljivost na promene, pa će na tim lokacijama biti teže dobiti dozvolu za izgradnju projekata iz obnovljive energije.
3

Područja sa stambenim objektima

Ne postoji definitivna minimalna udaljenost od stambenog objekta na koju treba postaviti vetroturbine kako bi se ograničila izloženost buci, jer će vetroturbine različitih veličina i dizajna imati različite vrednosti buke, a nivo pozadinske buke će se razlikovati od lokacije do lokacije. Na kraju će biti potrebna detaljna ispitivanja buke i modeliranje buke kako bi se potvrdilo da iz predloženog razvoja neće proizaći neprihvatljivi uticaji buke.
4

Lokalna infrastruktura

Ponekad iz sigurnosnih razloga projekat (posebno vetroturbine) mora biti lociran na bezbednoj udaljenosti od puteva, železničkih pruga, dalekovoda, cevovoda, vodnih kanala i ostaih javnih površina. Na kraju će biti neophodno i mapiranje i izbegavanje ili preusmeravanje fiksnih radio-telekomunikacionih signala koji zahtevaju vidokrug i mogu biti blokirani vetroturbinama. Ovo je dug postupak i programer ga treba izvršiti pre podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole.
5

Vazduhoplovstvo i zaštićena područja

Postoje neka područja kao što su civilni aerodromi, aerodromi, vojne baze, zaštićena eksplozivna područja u kojima nije moguće razviti nijedan projekat. Ovo je vrlo složeno pitanje i na kraju, biće potrebne konsultacije da bi se potvrdilo da projekat, na primer vetroturbine, neće stvarati prepreke nisko letećim letelicama ili ometati navigacione sisteme kao što su radio-svetionici i radari.
6

Imovinski odnosi

Vlasnici zemljišta lokacija za koje ste utvrdili da su pogodne moraju da pruže podršku razvoju projekata na njihovom zemljištu. Ovo je kritično i ako bi se podržala samo šema u vlasništvu zajednice, investitor bi trebalo da osigura ugovor o zakupu ili prodaji sa vlasnikom zemljišta u ranoj fazi.
7

Pristup priključku na električnu mrežu

Analiza uslova za priključenje na mrežu za odabranu lokaciju projekta je od suštinskog značaja za obezbeđivanje tehničke izvodljivosti i ekonomske održivosti projekta. Mesto priključka na mrežu ne bi trebalo da nameće ozbiljne tehničke, ekonomske ili praktične probleme zbog udaljenosti od projekta, nivoa napona priključka i predloženih trasa vodova.
8

Jednostavnost gradnje i infrastrukture

Tokom procesa pregleda potencijalnih lokacija za vetroparkove, donosilac odluka ne bi trebalo da potceni značaj građevinske infrastrukture unapred odabranog mesta. Ovu procenu treba proširiti i na putnu infrastrukturu lokacije i susedna područja. Zaista, razvoj vetroparka zahteva upotrebu glomaznih vozila i komponenata, koje može biti teško transportovati i premeštati na licu mesta. Zbog toga bi lokacija takođe trebalo proceniti sa aspekta njihove specifične građevinske pogodnosti.

Kada se uzmu u obzir sva ograničenja, moguće je definisati većinu područja pogodnog za dalji razvoj projekata.

Kontakt forma

Potrebna Vam je analiza lokacije za projekat?

Za bilo kakav zahtev, pitanje ili ponudu
popunite formu ispod.