Naše najznačajnije reference

NAŠA KOMPANIJA DO SADA

Posvećenim i marljivim radom na našim projektima postigli smo sledeće rezultate: 

14

Broj završenih projekata

250

Instalisana snaga projekata [MW]

39

Broj dobijenih dozvola

IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 • VETROPARK PLANDIŠTE - 102 MW

  Investitor: WIND PARK PLANDIŠTE d.o.o.

  Instalisana snaga: 102 MW

  Broj vetroturbina: 34

  Tip vetroturbine: Vestas V136 - 3,45/3,6 MW (ograničeno na 3,0 MW)

  Projektno-tehnička dokumentacija:

  • Separat izmena projekta za građevinsku dozvolu
  • Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu
 • VETROPARK DOLOVO 1 - 9.9 MW

  Investitor: Energo-Dolovo Jedan d.o.o.

  Instalisana snaga: 9,9 MW

  Broj vetroturbina: 3

  Tip vetroturbine: Siemens SWT3,2 - 113

  Projektno-tehnička dokumentacija:

  • Idejno rešenje
  • Idejni projekat
  • Projekat za građevinsku dozvolu
  • Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu
 • PRIKLJUČNI VOD SA RASKLOPNIM POSTROJENJEM (VP DOLOVO 1)

  Investitor: Energo-Dolovo Jedan d.o.o.

  Priključenje: TS 110/20 kV Pančevo 4

  Naponski nivo: 20 kV

  Dužina kabla: 13,375 km

  Projektno-tehnička dokumentacija:

  • Idejno rešenje
  • Idejni projekat
 • VETROPARK BELA ANTA - 126 MW

  Investitor: Wellbury-Bela Anta d.o.o.

  Instalisana snaga: 120 MW

  Broj vetroturbina: 35

  Tip vetroturbine: Vestas V126 - 3,45 MW

  Projektno-tehnička dokumentacija:

  • Idejno rešenje
  • Idejni projekat
  • Projekat za građevinsku dozvolu
  • Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu

DOBIJANJE / ISHODOVANJE DOZVOLA

 • VETROPARK PLANDIŠTE - 102 MW

  Nadležni organ: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i građevinarstvo

  Izmena građevinske dozvole zbog promene tipa vetroturbine:

  • Podnošenje potrebne dokumentacije za izmenu građevinske dozvole
 • VETROPARK DOLOVO 1 - 9.9 MW

  Nadležni organ: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i građevinarstvo

  • Podnošenje potrebne dokumentacije za dobijanje lokacijskih uslova
  • Podnošenje potrebne dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole
  • Prijava radova
 • VETROPARK BELA ANTA - 120 MW

  Nadležni organ: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i građevinarstvo

  • Podnošenje potrebne dokumentacije za dobijanje lokacijskih uslova
  • Podnošenje potrebne dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole
  • Prijava radova

IZRADA STUDIJA OPRAVDANOSTI

 • VETROPARK PLANDIŠTE - 102 MW
  • Izvod iz Idejnog projekta za potrebe Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode
 • VETROPARK BELA ANTA - 120 MW
  • Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom
  • Studija opravdanosti
 • VETROPARK KRUŠČICA - 9.9 MW
  • Izrada Inicijalne studije procene proizvodnje

IZRADA BIZNIS PLANA

 • VETROPARK BELA ANTA - 120 MW
  • Urađen Biznis plan (na engleskom) sa svim potrebnim elementima za potrebe finansiranja projekta.
 • VETROPARK DOLOVO 1 - 9.9 MW
  • Urađen Biznis plan (na engleskom) sa svim potrebnim elementima za potrebe finansiranja projekta.
 • VETROPARK KRUŠČICA - 9.9 MW
  • Urađen Biznis plan (na engleskom) sa svim potrebnim elementima za potrebe finansiranja projekta.

UGOVARANJE

 • VETROPARK DOLOVO 1 - 9,9 MW
  • Usaglašen Ugovor o isporuci i izgradnji vetroturbina sa SIEMENS-Gamesa
  • Usaglašen Ugovor o održavanju sa SIEMENS-Gamesa

ANALIZA PRIKLJUČENJA ELEKTRANE

 • VETROPARK BELA ANTA - 120 MW
  • Analiza postojećeg stanja
  • Podnet zahtev operatoru prenosnog sistema za izdavanje mišljenja o mogućnostima priključenja
  • Pregovaranje sa operatorom prenosnog sistema oko optimalnog priključka vetroelektrane
  • Podnet zahtev operatoru prenosnog sistema za izdavanje studije o mogućnostima priključenja
    
 • VETROPARK DOLOVO 1 - 9,9 MW
  • Analiza postojećeg stanja
  • Podnet zahtev operatoru distributivnog sistema za izdavanje mišljenja o mogućnostima priključenja
  • Pregovaranje sa operatorom distributivnog sistema oko optimalnog priključka vetroelektrane
  • Podnet zahtev operatoru distributivnog sistema za izdavanje studije o mogućnostima priključenja
    

ANALIZA LOKACIJE / KONFIGURACIJA ELEKTRANE

 • VETROPARK BELA ANTA - 126 MW
  • Određene pozicije vetroturbina
  • Usklađene pozicije sa aspekta zaštite životne sredine
  • Definisani kablovski izvodi
  • Određena optimalne trase kablovskih vodova
  • Određeni optimalni poprečni preseci kablovskih vodova sa aspekta gubitaka el. energije na svim deonicama svih izvoda 
 • VETROPARK DOLOVO 1 - 9,9 MW
  • Određene pozicije vetroturbina
  • Definisani kablovski izvodi
  • Određena optimalne trase kablovskih vodova
  • Određeni optimalni poprečni preseci kablovskih vodova sa aspekta gubitaka el. energije na svim deonicama svih izvoda
 • VETROPARK KRUŠČICA - 9,9 MW
  • Određene pozicije vetroturbina
  • Definisani kablovski izvodi
  • Određena optimalne trase kablovskih vodova
  • Određeni optimalni poprečni preseci kablovskih vodova sa aspekta gubitaka el. energije na svim deonicama svih izvoda