Investiranje u
obnovljive izvore energije

U trenutnoj ekonomskoj situaciji ulaganje u projekte iz obnovljivih izvora energije 
je jedna od retkih oblasti koja omogućava dugoročnu zaradu.
Za dobro izabrane projekte povraćaj ulaganja može biti veoma atraktivan.

Studije opravdanosti 
i biznis planovi za elektrane

Za Vaš projekat možemo uraditi studiju opravdanosti, proceniti primarni izvor energije i uraditi biznis plan za potrebe finansiranja.

Priključenje elektrane
na energetsku mrežu

U ranoj fazi razvoja projekta treba definisati maksimalni kapacitet mreže
i prepoznati sva ograničenja u tački priključenja.

Projektno-tehnička dokumentacija
i ishodovanje dozvola

Možemo Vam obezbediti kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju 
sa neophodnim licencama za njenu izradu.

U ime investitora elektronski podnosimo
svu potrebnu dokumentaciju za dobijanje građevnske dozvole.

Tehnički pregled objekta

Imamo tim sa kojim možemo izvršiti tehnički pregled objekta u skladu sa zakonom.


TREBATE SOFTVER ZA RAZVOJ PROJEKTA?

Iza nas je veliko iskustvo u razvoju softvera koji su od pomoći u toku razvoja projekata iz obnovljivih izvora energije, stečeno u radu na kompleksnim i zahtevnim projektima.

Zato naši programi obezbeđuju okruženje koje je lako za korišćenje i u kome rezultate dobijate brzo.

Biznis plan za vetroelektrane

Softver je veoma jednostavan za korišćenje sa intuitivnim operacijama bez potrebe za obukom. Program poseduje veliki broj parametara kojima se pokrivaju svi slučajevi finansiranja projekta, kao i svi operativni troškovi u toku eksploatacije vetroelektrane.

Biznis plan za biogasne elektrane

Softver je veoma jednostavan za korišćenje sa intuitivnim operacijama bez potrebe za obukom. Program poseduje veliki broj parametara kojima se pokrivaju svi slučajevi finansiranja projekta, kao i svi operativni troškovi u toku eksploatacije biogasne elektrane.

Proračun optimalnih preseka kablova u vetroelektrani

Optimalan presek kablovskih vodova znači da su gubici i presek provodnika u odnosu da donosi veću uštedu u daljoj eksploataciji vetroelektrane obzirom na cenu proizvedene el. energije.

VREDNOST NAŠE KOMPANIJE

With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.

68

Broj stručnih saradnika

16

Broj projekata

39

Broj dobijenih dozvola

PRINCIPI NAŠEG POSLOVANJA

  • FLEKSIBILNOST, POUZDANOST I KVALITET

    Trudimo se da budemo fleksibilni i pouzdani partneri i da ispunimo sve zahteve naših klijenata. Stalno će biti angažovani najkompetentniji ljudi iz svojih oblasti – svuda i uvek.

  • LJUDI SU CENTAR NAŠEG POSLOVANJA

    Naši saradnici su centar našeg poslovanja. Posvećeni smo stvaranju atraktivnih uslova poslovanja za naše klijente što ih čini uspešnim i ponosnim saradnjom sa RPP.

  • KREATIVNOST I REŠENJA

    Verujemo da naši inženjeri mogu posvetiti više pažnje kreativnosti u projektovanju i nalaženju adekvatnih rešenja za sve vrste problema. Korišćenja računara i softvera nam pomaže da ne gubimo dragoceno vreme za iste stvari iznova.


Najbolji eksperti stoje iza svega što radimo.

Naši saradnici su urbanisti, inženjeri elektrotehnike, mašinstva, građevine, saobraćajni inženjeri i inženjeri geotehnike, eksperti iz oblasti zaštite životne sredine i monitoringa ptica i slepih miševa. Svi saradnici poseduju ogromno iskustvo i neophodne licence za ovu vrstu poslova i izradu tehničke dokumentacije.

Naše osnovne delatnosti

RPP pokriva različite procedure i tehnologije što pretstavlja dobru osnovu za razvoj projekata iz obnovljivih izvora energije.

TEHNIČKO PROJEKTOVANJE

Izrada idejnog rešenja (IDR) elektrane, idejnog projekta (IDP), projekat za građevinsku dozvolu (PGD) i projekta za izvođenje (PZI).

PRIKLJUČENJE ELEKTRANE NA MREŽU

Prethodne analize mogućnosti povezivanja elektrane na elektroenergetski sistem i vođenje postupka kod operatera sistema.

IZRADA BIZNIS PLANOVA

Izrada biznis planova za sve vrste obnovljivih izvora energije.

UGOVARANJE

Ugovaranje i asistencija u pregovaranju sa ključnim dobavljačima (EPC, O&M, itd.).

Ekonomske i finansijske analize

Procena investicione vrednosti projekta, izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti.

DOBIJANJE DOZVOLA

Priprema svih neophodnih zahteva i prateće dokumentacije za pribavljanje dozvola (lokacijskih uslova, građevinske dozvole, upotrebne dozvole).

Pre nego što sam napravim skicu na papiru, cela ideja je razrađena mentalno. U mojem umu menjam konstrukciju, radim poboljšanja, pa čak i pokrećem uređaj.

Nikola Tesla Briljantan pronalazač, naučnik i inženjer

Naša velika slabost leži u odustajanju. Najbolji način da postignete uspeh je da uvek pokušate makar još jednom.

Tomas Edison Američki fizičar i pronalazač

Znanje, to su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa; znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život i vodi nas u budućnost punu večne slave.

Mihajlo Pupin Naučnik, pronalazač i profesor na Univerzitetu Kolumbija

Za rešenje problema, moramo prestati razmišljati na onaj način kao kada je problem nastao.

Albert Ajnštajn Naučnik, fizičar

Obnovljivi izvori energije

Dugoročni meteorološki podaci

Za analizu koristimo MERRA model. MERRA model je proizvod NASA za analizu koji spaja numeričko modeliranje sa velikim količinama empirijskih podataka (površinska merenja, podaci posmatranja zemlje itd.). Model generiše dugoročnu...

Obnovljene i rekonstruisane vetroturbine

Obnovljene i rekonstruisane turbine dostupne su za mnoge koji žele da iskoriste čistu i obnovljivu energiju vetra. Škole, male i ruralne zajednice, farme i zemlje u razvoju samo su neki od onih koji učestvuju u obnavljanju...

Uvod u solarnu energiju

Energija sunčevog zračenja, ili solarna energija, predstavlja osnovu gotovo svih drugih izvora energije na zemlji. Kao akumulisani oblik solarne energije javljaju se fosilna goriva (ugalj, nafta i prirodni gas). Kao indirektni...

Solarna energija u Srbiji

Tehnički iskoristiv energetski potencijal za konverziju energije Sunca u toplotnu energiju (za pripremu tople vode i druge namene) je procenjen na 0,194 miliona ten (tona ekvivalentne nafte) godišnje uz pretpostavku primene...

Biomasa u Srbiji

Srbija ima značajan potencijal za proizvodnju biogoriva, međutim detaljna studija koja uzima u obzir i kriterijume održivosti u skladu sa Direktivom o obnovljivim izvorima energije nije rađena od poslednje izmene Direktive....

Oprema za proizvodnju biogasa

Pod ovim se podrazumeva oprema na biogas postrojenju kojom se omogućava skladištenje, priprema i manipulacija supstratima, zatim oprema u kojoj se proizvodi i skladišti biogas, te prerađuje i skladišti ostatak fermentacije. Na savremenim...