USLUGE

ANALIZA LOKACIJE

Identifikacija novih područja sa izvanrednim potencijalom obnovljive energije od vitalnog je značaja za uspeh. Na osnovu našeg velikog iskustva,  znanja i stručnosti u razvoju projekata, RE-POWER Project tim može analizirati i odabrati najperspektivnija mesta za projekte iz obnovljivih izvora energije.

ANALIZA I PROCENA PRIMARNIH IZVORA ENERGIJE

Osnovni parametar kvalitetne prognoze profitabilnosti projekta za potencijalnu lokaciju je precizno poznavanje primarnih resursa (vetra ili  sunčevog zračenja).

Dugogodišnje iskustvo u organizovanju, primeni i proceni nam omogućava precizno određivanje energetskog potencijala specifičnog za datu lokaciju.

Radimo na tome da identifikujemo optimalne lokacije za merenje resursa, odaberemo odgovarajuće senzore i opremu prema odgovarajućim zahtevima i međunarodnim standardima i smernicama, i nadgledamo merenje od instalacije do završetka merne kampanje.

ANALIZA I PROCENA PRIKLJUČENJA NA MREŽU

RE-POWER Project ima znanje, iskustvo i potrebne stručnjake za procenu mogućnosti lokacije za priključenje, ali i vođenje samog procesa priključenja.

Proces priključenja na mrežu uglavnom je dugoročan proces. Iz tog razloga je važno obratiti posebnu pažnju u početnoj fazi planiranja projekta. Imajući u vidu sve navedeno, potrebno je što pre započeti zahtev za izdavanje mišljenja o mogućnosti priključenja od operatera sistema.

KOMUNIKACIJA SA ZAINTERESOVANIM STRANAMA

Tokom razvojne faze, cilj je osigurati da ceo projekat teče nesmetano i po planu. Komunikacija i koordinacija zainteresovanih strana je od suštinskog značaja. To znači saradnju i otvorenu komunikaciju sa vlasnikom projekta, vlasnicima zemljišta, opštinom, lokalnim stanovništvom, vlastima i konsultantima.

Potrebna je otvorena komunikacija sa različitim zainteresovanim stranama kao što su vlasnici zemljišta, opštinske vlasti, lokalno stanovništvo i nadležni organi kako bi se osiguralo da svi shvate značaj samog projekta. 

TEHNIČKA REŠENJA, PROJEKTOVANJE, TEHNIČKA KONTROLA PROJEKATA

RE-POWER Project nudi širok spektar usluga elektrotehnike, građevine i mašinstva po najvišim standardima kvaliteta tokom procesa izrade projekta. Naše projekte odlikuje visoka produktivnost, ekonomičnost i strogo poštovanje ekoloških, socijalnih i pravnih standarda.

Sa dokazanim dosadašnjim dostignućima u inženjerstvu, RE-POWER Project  pozicionirao se kao jedan od vodećih inženjerskih konsultanata u oblasti obnovljivih izvora energije u Srbiji.

DOBIJANJE DOZVOLA

RE-POWER Project ima znanje i iskustvo o potrebnim procedurama i koracima koje treba preduzeti kako bi se što efikasnije pribavile sve dozvole za klijenta.

Naša usluga pribavljanja dozvola pokriva sve potrebne dozvole za projekat. Pripremamo potrebne izveštaje i studije u vezi sa dozvolama, podnosimo prijave, komuniciramo sa nadležnim organom i koordiniramo ukupan postupak izdavanja dozvola.

U procesu izdavanja dozvola, neophodno je poznavanje zakona i razumevanje kritičnih koraka u rasporedu izdavanja dozvola. Kada se postupkom izdavanja dozvola profesionalno upravlja, projekat će takođe napredovati po planu.

UGOVARANJE

Naš najvažniji zadatak u uslugama nabavke je da predložimo investiciju sa najboljim mogućim odnosom kvalitet/cena za klijenta. Pregovarali smo sa svim glavnim dobavljačima i dogovorili isporuke.

Projekte električne energije u energetskoj industriji često izvodi jedan ugovarač paketa za inženjering, nabavku i izgradnju (EPC). Iz perspektive stranke koja finansira, ovaj model je atraktivan jer postoji jedna tačka odgovornosti prema jednom ugovoru za sve rizike koji su povezani sa izgradnjom složenog energetskog projekta.

PRIPREMA TENDERA

Tenderi za dobavljače opreme zahtevaju detaljno poznavanje procesa proizvodnje el. nergije, kao i rizika, troškova i mnogih drugih sličnih faktora.

RE-POWER Project priprema tendersku dokumentaciju za nabavku i ugradnju postrojenja i opreme u skladu sa uobičajenim bankarskim zahtevima. Dokumenti će biti pripremljeni za ugovore koje finansiraju banke koji uključuju nabavku, ugradnju i puštanje u rad svih obnovljivih postrojenja i opreme, kao što su vetroelektrane, solarne elektrane i drugi objekti poput trafostanica, rasklopnih postrojenja itd.

TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA

Obavljanje tehničkog pregleda objekta je obavezno prilikom dobijanja upotrebne dozvole.

RE-POWER Project kroz tehnički pregled utvrđuje podobnost objekta za upotrebu i usklađenost izvedenih radova sa Građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom / projektom na osnovu kojeg je objekat izgrađen, odnosno izvedeni radovi, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na određene vrste radova, materijali, oprema i instalacije.

TECHNIČKA REVIZIJA (DUE DILIGENCE)

Bez obzira da li razmišljate o kupovini pojedinačnih projekata, portfelja projekata ili čak o akviziciji čitave kompanije - mi vas podržavamo solidnom tehničkom pažnjom.

Za potencijalne investitore ili tokom finansiranja projekata (Zajmodavčev tehnički savetnik), sprovodimo sveobuhvatnu detaljnu analizu vašeg projekta. Posebno se fokusiramo na aspekte kao što su tehnička ili ekonomska izvodljivost projekta, pitanja dozvola i faza razvoja (spremnost za izgradnju, itd.). Imate koristi od detaljnog znanja naših stručnjaka i opsežnog portfelja usluga RE-POWER Project.