Procena investicione vrednosti

Prva procena investicione vrednosti projekta se treba uraditi još u inicijalnoj fazi razvoja projekta. Procena bi trebalo da pokaže da li će sam projekat biti ekonomski uspešan ili ne. Ukoliko je inicijalna procena negativna, dalje planiranje projekta se treba obustaviti kako bi se izbegli dalji troškovi.

Struktura investicionih troškova zavisi od vrste projekta, ali i za istu vrstu projekta varira od slučaja do slučaja.  

PRIMER: U projektima vetroelektrana, vetroturbine imaju najveći udeo u investicionim troškovima. Uglavnom, ti troškovi uključuju i transport vetroturbina i njihovo podizanje, što je uglavnom usluga koju nudi proizvođač vetroturbine.

Sve analize pokazuju da sa porastom instalisane snage, specifični troškovi po kW instaliranog kapaciteta opada.

Troškove priključka na mrežu - treba smatrati važnim faktorom investicionih troškova. Oni se dosta mogu  razlikovati u zavisnosti od lokalnih uslova, tj. udaljenosti do sledeće tačke priključka na mrežu, izgrađenosti mreže kao i zahteva lokalnog operatora mreže.

Troškovi građevinskih radova - Troškovi nastali zbog pristupnih zemljišta i puteva ponovo se mogu razlikovati u zavisnosti od lokalnih uslova i optimalnog rasporeda vetroturbina. Nosivost pristupnih puteva, a samim tim i specifični troškovi u € po metru, prvenstveno se određuju transportnom težinom dizalica. Oni takođe zavise od veličine vetroturbine.

Mora se razlikovati između puteva za pristup koji postoje tokom izgradnje i onih koji su potrebni u toku rada vetroparka. Ipak, pristup kranovima treba da bude osiguran u slučaju da kasnije treba izvršiti veće popravke.

Troškovi temelja zavise od veličine vetroturbine i od izveštaja o geotehničkim istraživanjima lokacije. Ako tlo nije dovoljno čvrsto, potrebne su dodatne mere (npr. temelj sa šipovima) koje mogu povećati troškove u poređenju sa standardnim temeljima.

Na kraju, u ukupnim troškovima trebalo bi dodati troškove za razvoj projekta, izrada planskih dokumenata i projektne dokumentacije, takse za dobijanje dozvola i obeštećenja, troškove za organizaciju operativnog preduzeća, kao i troškove finansiranja.

U sledećoj fazi se radi biznis plan.